JC Nedrivning A/S anerkender at vi som branche har et stort ansvar for vores miljø.
Således er det en hjørnesten i vores arbejde, at alle materialer bortskaffes korrekt, vi lægger kræfter i fraktionering/sortering af affald, så genanvendelsesgraden er optimal og miljøbelastningen mindskes.

Vi bestræber os ydermere på at have så detaljeret og gennemsigtig dokumentation som muligt til den årlige NMK96 gennemgang.

JC Nedrivning A/S er medlem af: