JC Nedrivning A/S har egen miljø-afdeling Miljøvogne opstilles tæt ved forurenet område Mijø teamet har alle certificater i farlige stoffer Vi er medlem af Dansk Asbestforening PCB-Sanering kan foretages samtiding med bly sanering Bortskafning af farligt affald sker i gokendte mijøbokse
Asbest vejledningen fra dansk asbestforening PCB vejledningen fra dansk asbestforening Bly vejledningen fra dansk asbestforening

Miljøsanering.....

... kræver erfaring og omtanke.

JC Nedrivning A/S har stor erfaring i korrekt håndtering af miljøfarlige stoffer som eksempelvis asbest, bly, PCB og skimmel.

Disse stoffer opdages ofte ved nedbrydning og renovering af den ældre bygningsmasse og skal fjernes af uddannet mandskab under korrekte arbejdsmiljøforanstaltninger.

Det anbefales at forholde sig til miljøfarlige stoffer i malinger, fuger, tagflader mv. inden igangsætning af en nedrivningsopgave, da saneringen kan være en væsentlig post i byggeregnskabet.

Vi kan bistå med omfangsregistrering, udførelsesvejledning og naturligvis sanering samt bortskaffelse af miljøproblematiske stoffer.

JC Nedrivning A/S er medlem af Dansk Asbestforening og udfører arbejderne i overensstemmelse med gældende regler og under vejledning af foreningens kontrolordning.