Miljørigtig sortering af affald gaver vores miljø JC Nedrivning servicerer mange byggepladser Vi bruger mange kræfter på at sortere affald miljø rigtigt Vi bortskaffer affald efter myndighedernes instrukser Miljøskadeligt affald skal registreres inden aflevering Bortskafning af farligt affald sker i godkendt miljøbokse
Asbest vejledningen fra dansk asbestforening PCB vejledningen fra dansk asbestforening Bly vejledningen fra dansk asbestforening

Miljø ……

... noget kan være for skidt til at være godt.

JC Nedrivning A/S arbejder ud fra et stort ansvar for vores miljø. Således er det en hjørnesten i vores arbejde, at alle materialer bortskaffes korrekt.

Gennem et stort netværk samt åben interesse og nysgerrighed sikres nye modtagere af korrekt opdelt materialer.

Vi lægger gerne lidt ekstra kræfter i fraktionering/sortering af affald, så genanvendelsesgraden er optimal og miljøbelastningen ved fremstilling af nyt reduceres.

Nok er vi nedrivere, men frisk luft og blomster i vejkanten er ikke at kimse ad.