JC Nedrivning har egen miljø-afdeling Mijøvogne opstilles tæt ved forurenet område Miljø teamet har alle certificater i farlige stoffer Vi er medlem af dansk asbestforening PCB-sanering kan foretages samtidig med BLY-sanering Bortskafning af farligt affald sker i godkendte miljøbokse

Diamantskæring ……

... til de hårde overflader.

JC Nedrivning A/S udfører også diamantskæring og –boring med stor omhu.

Diamantskæring anvendes ofte ved hultagninger i etageadskillelse og facade i eks. betonelementer for etablering af trappehuller, døre og vinduer.

Valget af diamantskæring frem for traditionel nedbrydning mindsker støvgener, risiko for revnedannelse på blivende bygningsdele samt ofte en reducering af arbejdstid og medfølgende omkostninger.

Yderligere tilbydes diamantboring udført for fremføring af tekniske installationer som el, VVS, ventilation i samarbejde med installatør eller rådgiver.